અરજી

  • રેલ્વે લોકોમોટિવ્સ અને એસેમ્બલી ટેકનોલોજી

    રેલ્વે લોકોમોટિવ્સ અને એસેમ્બલી ટેકનોલોજી

    ઔદ્યોગિક રેડિએટર્સ સામાન્ય રીતે લોકોમોટિવ્સમાં જોવા મળે છે.લોકોમોટિવ્સ તેમના એન્જિન અને અન્ય યાંત્રિક ઘટકોને કારણે નોંધપાત્ર પ્રમાણમાં ગરમી ઉત્પન્ન કરે છે.રેડિએટર્સનો ઉપયોગ આ ગરમીને દૂર કરવા અને લોકોમોટિવને વધુ ગરમ થવાથી રોકવા માટે થાય છે.લોકોમોટિવમાં રેડિએટર સિસ્ટમમાં સામાન્ય રીતે કુલિંગ ફિન્સ અથવા ટ્યુબની શ્રેણી હોય છે જેના દ્વારા શીતક ફરે છે, ગરમીને એન્જિનથી દૂર સ્થાનાંતરિત કરે છે અને તેને આસપાસની હવામાં મુક્ત કરે છે.આ શ્રેષ્ઠ ઓપરેટિંગ તાપમાન જાળવવામાં મદદ કરે છે અને લોકોમોટિવની કાર્યક્ષમ કામગીરીની ખાતરી કરે છે.